STEN HANSON - Moosebranch, Moosebranch samt Ränn Sten

Sten Hanson är i kraft av sin personlighet och konsekventa konstnärliga hållning en kultfigur för den yngre generationen konstnärer och musiker. Genom experimenterande med traditionellt komponerande, happenings och instrumentalteater blev Sten Hanson under 1960-talet en portalfigur inom text-ljud komposition. Han har fortsatt att utveckla sitt medium genom att kombinera sina kompositioner med visuella uttryck och starka live performances.