MATS PERSSON och KRISTINE SCHOLZ spelar fyrhändigt


Mauricio Kagel: Mimetics (1961), samtidigt med General Bass (1971-72)
Earle Brown: November 1952
Marcel Duchamp: La mariée mise à un par ses celibataires, même. Erratum Musical (1913)
John Cage: Solo for piano, samtidigt med Fontana Mix
Morton Feldman: Piano four hands (1958)
Olle Bonnier: Plingeling (1949)
Christian Wolff: For Kristine and Mats from Christian (1994)

Pianoduon Mats Persson och Kristine Scholz.
Studier hos Aloy Kontarsky I Köln.
Sedan 1972 verksam som duo.
Var medlemmar I ensemblen Harpans Kraft.
Repertoar – förutom klassiker från Bach till Schönberg – talrika nya svenska och internationella verk av bl. a. John Cage, Karlheinz Stockhausen, samtliga duokompositioner av Christian Wolff, Aldo Clementi och Morton Feldman.
Många tonsättare har komponerat direkt för Mats och Kristine.