MARTIN KÜCHEN

Martin Küchen är utom sig. Blåst som färgar av sig. På hela världen. Ett stycke för saxofon.
Martin Küchen har varit aktiv musiker sedan 1988. Är som sagt utom sig.
Framträtt i Mexiko, Syrien och Novosibirsk. Förbjud tankeförbudet!! Va, vasaru!?
http://www.martinkuchen.com/