METAMKINE

Jérôme Noetinger – live-elektronik
Christophe Auger - 16mm-projektorer
Xavier Quérel - 16mm-projektorer

Livefilmskollektivet Metamkine från Grenoble består av musiker och filmmakare som undersöker relationen mellan bild och ljud. Med hjälp av speglingar, projektorer och live-editering, skapar de en ny film vid varje framträdande.