SUSANNE SKOG MYRÉN - Koreografi för fantomer

EAM-stycke. Format: 5.1.
Hej, hade helt glömt att min egen grej skulle ha text också... inte
ska ni väl ha en bild, eller? Ska jag skriva mer om vem jag är?
Svårt, sånt här, när det ska handla om en själv.