JAN W MORTHENSON – Camera Humana (1972)

Jan W. Morthenson är tonsättare, bildkonstnär och kulturdebattör.
Videon Camera Humana är producerad av WDR, West Deutsches Fernsehn.
Morthensons arbete speglar ett intresse för rörlighet mellan konstarter
och medier, vilket har haft stor betydelse för tex utvecklingen av
videokonsten i Sverige.