ARNE FORSÉN / LOVISA JOHANSSON

PLAST - en ljudande akt för konstnär och pianist.
ur plast, i plast
fallande ljud och spridda språkskurar
konkreta kontrapunkterade ballonger
emanciperad treåring
jordbunden, jordad Vilhelminagubbe
den svarta flygeln flyger fult och farligt