KAI-EN BUTOH COMPANY: Lineage - rottrådar

lineage
Dance

Dörrarna öppnar 30 min innan föreställningen börjar
Entré 130/100 kr (medlem, student, pensionär)
Biljetter lördag:
https://www.tickster.com/sv/events/74phkzaav3u067t/2022-10-08/kai-en-bu…
Biljetter söndag:
https://www.tickster.com/sv/events/5f9k4alfh3x3rew/2022-10-09/kai-en-bu…

Facebook:
https://www.facebook.com/events/452852673410561/452852676743894/
_________________________________________________________________________________________

KAI-EN BUTOH COMPANY
Lineage –– rottrådar
Tradering. Ett nätverk av rottrådar och mycel, intrasslade i symbiotiskt utbyte. Kroppslig tradering som den kvalitativa, fördjupade processen. Att vara värddjur för det som måste leva, att upplåta sin päls som reservat för det otuktade och vilda.

En koreografi vecklas ut ur de erfarenheter som finns lagrade inuti en kropp, av två skilda traderade dansformer: butoh och folklig dans. Här sammanflätas dessa skilda kroppars gemensamma värld av transparens, linjer, skiktade lager och tillblivelser.

Efter föreställningen följer ett publikt samtal.

KAI-EN idé, koreografi, dans, kostym, rum
Alexandra Nilsson komposition
Sandra Marteleur improvisation, violin, viola
Maria Ros ljusdesign

Alexandra Nilssons elektro-akustiska musik framhäver materialens inre processer och texturer. Musiken ligger nära butohdansens relation till organiska processer och inre bilder – s k kroppsmaterial – och förstärker dansens laddning gentemot rummet och materialen.

Sandra Marteleurs improvisationer har en tydlig grund i skandinavisk folkmusik som är nära sammanbunden med den folkliga dansen. Hennes musicerande kännetecknas av lyhördhet, närvaro och känsla för detaljernas betydelse, där varje stråkdrag och ornament blir en möjlighet till improvisation.
_________________________________________________________________________________________
Butoh förmedlas från kropp till kropp. KAI-EN (Lina Palmgren) studerade för koreografen och butohkonstnären SU-EN i SU-EN Butoh Company 2005–2010. Hon examinerades med soloföreställning About Face (2010) och erhöll namnet KAI-EN och KAI-EN Butoh Company. Namnet visar på den levande länken till SU-ENs metod och kropp.

Butoh uppstod som ett experiment i en turbulent situation i efterkrigstidens Japan. En av de viktigaste förgrundsfigurerna var Tatsumi Hijikata som i nära samarbete med den legendariska dansaren Yoko Ashikawa utvecklade en metod för koreografi som genom inre bilder och intensiv fysikalitet utmanade dansarens perception till att uppnå en transformation. Denna metod har traderats vidare från kropp till kropp, genom konstnärskap. KAI-EN är tränad och examinerad i SU-ENs butohmetod som i sin tur kommer ur hennes träning i Yoko Ashikawa/Tomoe Shizunes butohmetod i gruppen Hakutobo. Det finns en levande länk från Hijikata till Ashikawa som är traderad in i kommande generationer genom en intensiv och transformerande kroppslig överföring.

I den folkliga dansen är tradering ett centralt begrepp. Att tillägna sig en dansad tradition och genom en fördjupad process absorbera, bära och dansa fram en tradition innebär ett ständigt återvändande till en kvalitet genom repetition, men samtidigt ett aldrig avslutat blivande. Lina Palmgren har under många år undersökt och fördjupat kvaliteter i dansandet med utgångspunkt i folkliga traderade uttryck. Hennes främsta lärare och förebild är den inom genren framstående dansaren och pedagogen Ami Dregelid.

Med stöd av Stockholms stad och Samarbetsnämnden för folklig dans

Medlemsproduktion: KAI-EN