ELEKTRONMUSIK PÅ SVENSKA

Girilal Baars
Joel Bremer
Jan Liljekvist
Lise-Lotte Norelius
Marie Selander
Thommy Wahlström
m.fl.

Musikanter med bakgrund i den så kallade "folkmusiken" undersöker om det går att göra elektronisk/improviserad musik i svensk folkton.

Entre': 80 kr/ stud 60 kr

Medlemsproduktion: Baars/Liljekvist