Vartannat år sedan 2001 har Fylkingens styrelse delat ut ett stipendium på 20.000 kr ur Åke Hodells minnesfond, enligt dennes testamente, till stöd för “elektroakustisk musik, text-ljudkompositioner och intermediaverk”. Stipendiet har oftast utdelats vid föreningens ljusfest i december.
Åke Hodell var själv länge en viktig och inflytelserik Fylkingenmedlem som bl.a. verkade inom de områden stipendiet syftar att stöda. Hans samtliga text-ljudkompositioner finns utgivna i en cd-box på Fylkingen Records.

2009 års stipendiater är Galleri Tegen2.

Motivering:

“Till Tegen2 för mod och passionerat engagemang.
På galleriet Tegen2 är konsten besvärlig och nödvändig.
En plats för orädd, politiskt engagerad och poetisk konst, många gånger från den utomeuropeiska scenen, där brännande ämnen driver fram nya uttrycksformer bortom genrebeteckningar.
Gunilla Sköld Feiler och Dror Feiler visar konsten, inte som vara utan som nödvändighet.”

Tidigare stipendiater:

• 2007 - Jenny Sunesson, ljudkonstnär
Motivering: …"för hennes personligt politiska röst, skarpa humor och förmågan att med väl underbyggda frågor, få personerna i sina text-ljudverk, att säga lite mer och lite bättre saker, med lite annan röst än de är vana vid. Hon skapar en egensinnig hybrid av dokumentär och fiktion".

• 2005 - Pär Thörn, ljudkonstnär och poet.
Motivering: …för "ett socialt engagerat och originellt konstnärsskap, där det oväntade och kompromisslösa står sida vid sida med ett innovativt användande av såväl gamla som nya tekniker".

• 2003 - Elis Ernst Eriksson, konstnär.
Motivering: "Vi ser Elis Erikssons hela skapande som ett intermediaverk. [...] Med sin nakna poesi och ofta becksvarta humor reser han vapen mot normen och mot normens försvarare & lakejer."

• 2001 - Zbigniew Karkowski, ljudkonstnär.
Motivering: “Vilja, integritet och envishet utmärker Zbigniew Karkowskis ständigt expanderande konstnärsskap, som inte låter sig begränsas av rådande konventioner”.

--

Läs mer om Hodell på Fylkingen här...

https://fylkingen.se/node/251 - Åke Hodell — Verbal Brainwash and Other Works
https://fylkingen.se/node/252 - About Åke Hodell
https://fylkingen.se/node/253 - Åke Hodell - about the text-sound compositions
https://fylkingen.se/node/709 - FLY WELL HODELL